ÁSZF

Ez a dokumentum letölthető az alábbi linken!Általános Szerződési FeltételekA jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Káta Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cég (székhelye: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 15; cégjegyzékszám: 13-11-090381; adószáma: 24480530-2-13); (továbbiakban: a Szolgáltató) és Káta Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cég által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.katacomp.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Káta Computer Ec.Weboldalán történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (?Ektv.?) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A Káta Computer Ec. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Káta Computer Ec. webáruházi szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez nincs szükség előzetes regisztrációra. Az oldal szolgáltatásait igénybevevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

1.5. Ügyfélszolgálat: A cég székhelye, nyitva tartása az üzlet nyitva tartási idejével egyezik meg. A nyitva tartási idő és az elérhetőségek a kapcsolat menüpontban jelennek meg.


2. Megrendelés2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt vagy azt követően, az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérdéseit a honlapon közzétett telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinken keresztül vagy boltjainkban személyesen is felteheti. Az általunk forgalmazott termék ? ahol ezt a jogszabályok előírják ? használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal ? mielőtt az árut használatba veszi ? jelezze elérhetőségeink valamelyikén, és mi azt rövid időn belül pótoljuk.

(Kérjük, hogy a használati utasítást minden esetben figyelmesen olvassák el. Az adott termék használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.)

A termékmegnevezések mellett feltűntetett képek minden esetben illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól! Szolgáltató az esetleges elírásokért és a termék megjelenítéséből fakadó esetleges eltérésekért nem vállal felelősséget.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza (bruttó ár). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél ? egyéb költségek nélkül - elállhat vásárlási szándékától.

2.4. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követő 48 órán belül köteles az Ügyfél részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolást küldeni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.6. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti az ÁSZF-ben rögzített szabályokat, a Káta Computer Ec. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja megrendelését.

2.7. A vásárlás menete:

A kiválasztott terméket a ?Kosárba? gomb megnyomásával tudjuk a virtuális bevásárlókosarunkba tenni. A kosárban egyszerre több terméket is elhelyezhetünk. Ha befejeztük a termékek kiválasztását, akkor az oldal jobboldalán található?Megrendelés? gombra kattintva megjelenik kosarunk tartalma.

Itt nyílik lehetőségünk a darabszámok módosítására, vagy a kosár egyes elemeinek vagy tényleges tartalmának törlésére. A ?Megrendelés folytatása? gomb lenyomása után a rendszer kéri a Megrendelő (Ügyfél) adatait. Ezen adatok megadása és felhasználása kizárólag a megrendelés teljesítésére korlátozódik. A Káta Computer Ec. azt a későbbiekben nem tárolja, semmilyen marketing és statisztikai célra nem használja fel. A Káta Computer Ec. a személyes adatok kezelését és védelmét, az ide vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi (részletesen a Káta Computer Ec. ?Adatvédelmi nyilatkozatában?)

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek nélkül a megrendelés nem fejezhető be. Ezen adatok pontos megadásának hiányában, a Káta Computer Ec. érvénytelennek tekinti a megrendelést, s mint ilyen, nem vállal felelősséget a megrendelés és teljesítés kapcsán felmerülő hibákért!

A megrendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges! Amennyiben nem szeretné megadni a későbbiekben a vásárlásaihoz szükséges adatait, lehetősége van a ?Regisztráció? fülre kattintva regisztrálni profilját a www.katacomp.hu oldalon.

A megrendelőnek (Ügyfél) lehetősége van pontosan megjelölni, hogy a 3.4-ban felsorolt telephelyeink közül, melyikben kívánja átvenni a megrendelt terméket.

A ?Rendelés véglegesítése? gomb lenyomása után, a Megrendelő (Ügyfél) elektronikus értesítést kap a korábban megjelölt e-mail címére, a megrendelt termékekről és azok vételáráról.


3. Szállítási és fizetési feltételek3.1. A megrendelt termékek kiszállítását, szerződött partner a GLS Hungary Kft. végzi. A termékek kiszállítása tehát a GLS Hungary Kft. által biztosított módokon és annak díjszabásának megfelelően történik. A Káta Computer Ec.a szállítás várható időpontját, a rendelést követő visszaigazolás keretében határozza meg.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően egyeztetést kezdeményez Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Káta Computer Ec.nem vonható felelősségre a szállítást végző GLS Hungary Kft. tevékenysége folytán / tevékenységéből fakadó esetleges késésekért vagy károkért.

3.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen és annak épségét ellenőrizni, majd hiánytalan, sérülésmentes teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra, szállítási sérülésekre vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

3.4. A megrendelt terméket az Ügyfél személyesen is átveheti, a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő, az Ügyfél által megjelölt telephelyen.

A Szolgáltató telephelyei:

 • 2760 Nagykáta, Szabadság tér 15
 • 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/10

3.5. Az Ügyfél, a megrendelt termék átvételével és a vételár megtérítésével nyilatkozik, hogy a megrendelt termékkel kapcsolatos mindennemű információt megkapott, továbbá, hogy házhozszállítás esetén az elállás jogáról szóló rövidített tájékoztatót átvette, személyes átvétel esetén az erről szóló szóbeli és írásbeli tájékoztatást megkapta.

3.6. Telephelyeinken nincs lehetőség bankkártyás fizetésre.


4. Elállás joga, módja, következményei4.1. Távollevők között létrejött szerződéskötés esetén amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása vagy - nem személyes átvétel formában történő - kézhezvétele után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban és saját csomagolásában kell az eredeti számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Káta Computer Ec. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia és a visszajuttatással járó költségeket állnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén az Káta Computer Ec. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a Káta Computer Ec. a futárszolgálattal egyeztetve egyedi díjat ajánl.

A Távollevők között létrejött szerződéskötés esetére vonatkozó elállási szabály nem vonatkozik, a webáruház felületén keresztül megrendelt de személyesen, a Szolgáltató telephelyén átvett termék(ek) vonatkozásában. Ebben az esetben az ÁSZF 5.4. pontja az irányadó.

4.2. A Káta Computer Ec. portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Káta Computer Ec. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat - mely tartalmazza a korábbi szállítási költséget is - a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja vagy az Ügyfél előzetes kérésének megfelelően készpénzben fizesse meg a vásárló részére.

4.3. A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő (Ügyfél) nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
 • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)

4.4. Amennyiben a Káta Computer Ec. az Ügyfél elállási jogáról való tájékoztatási kötelezettségének nem tesz / tett eleget, úgy az Ügyfél jogosult három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

4.5 Személyes átvételkor élhetek-e a vásárlás utáni 14 napon belül elállás jogával?

Ha szaküzletünk egyikében személyesen veszi át a terméket, abban az esetben erre nincs lehetősége, ugyanis egyrészt vásárlás előtt személyesen is meg tud győződni a vásárolni kívánt termék műszaki paramétereiről, tulajdonságairól, így a döntéshozatalhoz szükséges jogai nem korlátozottak; illetve internetes megrendelése nem minősül vásárlásnak, csupán foglalás, ami alapján megrendeljük Önnek a terméket és azt üzletünkben személyesen megvásárolhatja.


5. Garancia, jótállás szavatosság5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a Káta Computer Ec. által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban ? választása szerint ? kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Káta Computer Ec. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Káta Computer Ec. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni ? választása szerint ? megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.)

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Káta Computer Ec. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Káta Computer Ec. kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Káta Computer Ec. mentesül a szavatossági felelősség alól.

5.2. A jótállást kizáró tényezők

A számlán, vagy az azonosító címkén történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár.

5.3. A jótállási és javítási határidőről

A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

5.4. Jótálláson és szavatosságon alapuló vásárlói jogokról

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembe helyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét, vagy a termék díjmentes javítását.

Ha a fenti határidőn belül és feltételek mellett visszahozott termék esetében cserére nincs lehetőség, úgy az Ügyfél a szerződéstől elállhat és kérheti a Szolgáltatótól a vételár visszafizetését.

5.5. Adattároló garanciális javítása esetén az azon található bármi nemű információért cégünk nem vállal felelősséget, az azon található esetleges adatok mentésére és visszaállítására nem áll módunkban garanciális kereteken belül, külön szolgáltatásként megrendelhető melynek díjazása egyedileg kerül megállapításra.

5.6. Kiemelten fontos számunkra az Önök elégedettsége és a minőségi szolgáltatás biztosítása. A gyorsabb- és hatékonyabb ügyintézés és a jobb nyomon követhetőség érdekében garanciális igényét a kitöltött "RMA", a kitöltését és annak 2760 Nagykáta, Kosuth Lajos u. 163/23. címre történő beérkezését követően áll módunkban rögzíteni és így a garanciális ügyintézést elindítani! Ezek teljes vagy részleges hiányából, a szükséges adatok helytelen megadásából, a garancia jogalap nélküli- vagy jogellenes gyakorlásából, illetve a fent megjelölt 2760 Nagykáta, Kosuth Lajos u. 163/23. címtől eltérő címre történő visszaküldésből fakadó esetleges károkért és/vagy kellemetlenségekért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Az "RMA" rendszer használata semmilyen módon nem érinti a Vásárló azon jogát, hogy garanciális igényét, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint érvényesítse!


6. Egyéb rendelkezések6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Káta Computer Ec. Weblapján (www.katacomp.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Káta Computer Ec. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.katacomp.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

6.5. A Káta Computer Ec. szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A Káta Computer Ec. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, egymás között rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Nagykátai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


7. Adatkezelés és AdatvédelemRegisztrációkor a személyes adatok megadása teljesen önkéntes, kizárólag a rendelés (házhozszállítás) sikeressége miatt történik! Amennyiben a felhasználó azt írásban kéri, adatait azonnal eltávolítjuk a rendszerből, maradéktalanul.

A személyes adatokat bizalamsan kezeljük, harmadik félnek, cask hatósági utasításra adjuk tovább!

A Szerződő felek rögzítik, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet ? a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire tekintettel a Szerződéssel összefüggő adatkezelési tevékenységükre vonatkozóan a Szerződést egy új ponttal egészítik ki.

A Felek kérhetik a másik Féltől, hogy bizonyos személyes adatokat (alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait) adjon át részükre, így például a másik Fél kapcsolattartóinak a nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a köztük fennálló Szerződés teljesítése megkönnyítésének céljából. Felek ezen adatokat jogosultak a munkavállalóik/megbízottaik számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a köztük fennálló Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében használni, ideértve, de nem kizárólagosan, a pénzügyi adminisztrációt.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés során egymás számára átadott alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait a jogos érdek mentén - a köztük fennálló Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében - a köztük fennálló szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges jogviták rendezése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiekben megjelölt alkalmazottak, illetve teljesítési segédek érintettjei személyes adatainak kiadásáért a felelősség az átadó felet terheli, így az átadó fél köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról, az érintettet illető jogokról, valamint az esetleges - adatfeldolgozás érdekében történő - adattovábbításról tájékoztatni.

A Felek vállalják, hogy alkalmazottjaikkal, illetve teljesítési segédeikkel titoktartási megállapodást iratnak alá a másik Fél részéről átadott személyes adatok kezeléséről és megőrzéséről, valamint előírják számukra, hogy a megismert személyes adatokat a jogviszonyuk megszűnése esetén nem vihetik magukkal.

A Felek megállapodnak, hogy az adatok védelme érdekében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges minden technikai és szervezési intézkedést megtesznek. Az érintett természetes személyek jogosultak írásbeli kérelem esetén a róluk tárolt adatokról másolatot kérni, illetve a Fél részére küldött írásbeli értesítéssel adataik pontosítását vagy helyesbítését kérni, vagy a jogszabályok által biztosított egyéb jogokkal élni. Felek mindenkor a honlapjukon közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően járnak el.

A Felek tudomással bírnak róla, hogy a fentiekben hivatkozott alkalmazottak, illetve a teljesítési segéd érintett természetes személyei az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, vagy az adatkezelés korlátozását kérhetik. Erre tekintettel a felek vállalják, hogy amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd érintettje tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adott Fél az érdekek mérlegelése után az adatkezelés beszüntetése mellett dönt, úgy késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni, illetve amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd érintettje az adatkezelés korlátozását kéri, ennek tényéről, annak végrehajtása érdekében az érintett Fél késedelem nélkül tájékoztatja a másik felet.

A Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak a fentiek alapján a másik féltől átvett személyes adatokat a Szerződés értelmében jogszerűen igénybe vett alvállalkozóik, illetve teljesítési segédeik részére is továbbítani, mely adattovábbításhoz szerződés aláírásával kölcsönösen hozzájárulnak.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen kiegészítés a regisztrációtól hatályos és a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.


8. Üzemeltetői adatokAz adatvédelmi tisztviselő és a webshop üzemeltető személye azonos!

 • Székhely: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 15.
 • Képviselő: Tóth András
 • Adószám: 24480530-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-11-090381
 • Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt.. 10104260-67906200-01004009
 • Telefonszám: 06/29-440-189, Mobil: 06/30-427-1763
 • E-mail: katacomp KUKAC gmail PONT com

Nagykáta, 2017.11.11.

Utolsó módosítás: 2018.05.24.

Káta Computer Ec.

Ez a dokumentum letölthető az alábbi linken!